Penukaran dan Pengembalian?

Penukaran dan Pengembalian Produk hanya berlaku bila :

1. Bukan merupakan kesalahan dalam pengemasan.

2. Maksimal claim pengembalian maksimal tujuh hari setelah produk diterima oleh customer.